ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567, 09:58 น.View: 2,157

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.
ดร.สุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายหลักของกรมพัฒนาที่ดินและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2801 อาคาร 2 กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมของสำนักฯ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

กิจกรรมทั้งหมด top icon