ข่าวกิจกรรม สสผ.

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567, 10:04 น.View: 2,161

  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว
  • ภาพข่าว

เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ เข้าร่วมพิธีถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยเพื่อเกษตรกรและพสกนิกรชาวไทย และเป็นการรักษาเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นสถาบันที่อยู่เคียงข้างประชาชนชาวไทย และอยู่คู่กับประเทศชาติตลอดไป

กิจกรรมทั้งหมด top icon